Ikon för Rikstermbanken

ascus

svenska termer: ascus [a’sji] 
sporsäck
definition:

sporbildande organ hos sporsäcksvampar

se även:
 
källa: Svampguiden.com: Ordlista