Ikon för Rikstermbanken

art

svensk term: art
förklaring:

Art avser en grupp individer som i stort sett överensstämmer med varandra vad gäller byggnad, utseende och levnadsätt och som genom könlig, inbördes fortplantning kan få en fertil avkomma.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista