Ikon för Rikstermbanken

anastomoser

svenska termer: anastomoser [anaståmå’ser] 
tvärådror
användningsområde: om skivor hos svamp
definition:

med oregelbundna tvärådror

anmärkning:

Se t.ex. mandelkremla, nejlikbrosking och ängsvaxing.

 
källa: Svampguiden.com: Ordlista