Ikon för Rikstermbanken

vaxkalv

svensk term: vaxkalv
definition:

svart vegetabiliskt garvat kalvskinn, använt som skoovanläder, färdiggjort och färgat på köttsidan, varefter det kraftigt insmorts med fett

anmärkning:

Smörjan innehåller avsevärda mängder hårdfett, dock ej nödvändigtvis vax.

engelsk term: waxed calf
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?