Ikon för Rikstermbanken

sumackgarvat läder

svensk term: sumackgarvat läder
definition:

läder garvat enbart med sumackgarvämnen

engelsk term: sumac tanned leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?