Ikon för Rikstermbanken

stroppläder

svenska termer: stroppläder
ramläder
strigelläder
definition:

enbart garvat och fettat slätt kärnläder (krupong) av nötkreaturshud

anmärkning:

Garvningstyp allt efter användningen, se exv. remläder.

se även:
engelsk term: strap butt
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?