Ikon för Rikstermbanken

spalt

svensk term: spalt
definition:

det genom spaltning erhållna undre lagret av hud eller skinn, eller annan del av hud eller skinn än ytterlagret, det s.k. narvskiktet

anmärkning:

Som spalt betecknas även läder från denna del av huden eller skinnet. Om namnet på det djur från vars hud spalten kommer innefattas i benämningen eller ordet hud eller skinn eller den del av djuret som spalten kommer ifrån är angivet, skall lämpligen ordet spalt användas i ett sammansatt substantiv, t.ex. svinspalt, hudspalt, kärnspalt och ej som adjektiv, t.ex. spaltad svinhud.

se även:
engelsk term: split
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?