Ikon för Rikstermbanken

sidläder

svensk term: sidläder
definition:

skoovanläder, tillverkat i halvor från nötboskap

engelsk term: side leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?