Ikon för Rikstermbanken

sämskläder

svensk term: sämskläder
definition:

läder av spalt från får- eller lammskinn eller av sådana skinn utan narvlager (narven avlägsnad efter kalkningen genom skavning)

anmärkning:

Garvningen utförs genom procedurer vid vilka oxidation av fiskoljor induceras i skinnet. Vid denna s.k. sämskning, använd för sämskläder i allmänhet, kommer enbart marina oljor till användning, medan för den s.k. kombinerade sämskgarvningen (”neu-sämisch”) en förgarvning med formaldehyd föregår fettgarvningen. USAs Federal Trade Commission begränsar benämningen ”chamois” (sämskläder), utan någon som helst modifikation till spalt av fårskinn, garvad enbart med fett eller oljor (tran).

engelsk term: chamois
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?