Ikon för Rikstermbanken

pigmentappretur

svenska termer: pigmentappretur
täckfärg
definition:

appretur som innehåller pigment som täckfärg

engelsk term: pigment finish
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?