Ikon för Rikstermbanken

pickling

svensk term: pickling
definition:

behandling av rått fårskinn i koksaltlösning av minst 10 % styrka med tillsats av syra, i allmänhet svavelsyra, varigenom skinnet får motståndskraft mot förruttnelse

 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?