Ikon för Rikstermbanken

o1jegarvning

svenska termer: o1jegarvning
sämskgarvning
definition:

skinn som efter lämplig förbehandling garvats med fiskoljor och andra marina oljor

anmärkning:

Genom oljans invalkning i skinnet och dess bearbetning i värme oxideras oljan i skinnet till garvämne. Garveffekten uppstår genom att oxidationsprodukterna bindas kemiskt av hudsubstansen.

engelsk term: oil tanning
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?