Ikon för Rikstermbanken

nöthud

svensk term: nöthud
definition:

huden av utvuxet nötboskap

 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?