Ikon för Rikstermbanken

läder

svensk term: läder
förklaring:

Allmän benämning på hud eller skinn som bibehållit sin ursprungliga fiber- och vävnadsstruktur mer eller mindre intakt och som har behandlats med garvämnen för att kunna motstå förruttnelse även i fuktigt tillstånd. Läder kan vara fritt från hår eller ull eller dessa kan vara kvar.

Beteckningen läder får ej användas för material vid vars framställning den ursprungliga intakta skinnstrukturen nedbrutits till fibrer, pulver eller andra fragment med hjälp av kemiska och/eller mekaniska metoder, varefter dessa fragment återuppbyggts till skivor eller i andra former.

engelsk term: leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?