Ikon för Rikstermbanken

krustläder

svenska termer: krustläder
borkläder (torrt lagrat läder eller halvgarvat läder)
definition:

läder som torkats ut omedelbart efter garvningen och ej bearbetats vidare

anmärkning:

För kromläder är att märka att en fettning är absolut nödvändig efter kromgarvningen.

Benämningen ”crust” används huvudsakligen för skinn och lättare läder. För grövre läder, exv. läder av kohud, är den engelska beteckningen ”rough tanned”.

engelsk term: crust leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?