Ikon för Rikstermbanken

kromgarvat läder

svensk term: kromgarvat läder
definition:

läder, garvat antingen enbart med trevärda kromsalter eller med sådana föreningar under närvaro av andra garvmedel, som har till uppgift att underlätta kromgarvningens genomförande men som tillsatts i så små mängder att kromläderskaraktären hos lädret ej menligt påverkats

anmärkning:

I rent kromgarvat tillstånd har lädret en svagt blå färg med grön anstrykning.

engelsk term: chrome tanned leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?