Ikon för Rikstermbanken

kombinerad sämsk

svensk term: kombinerad sämsk
definition:

garvningsprocess, vid vilken skinnet först garvas med formaldehyd, varefter följer den gängse sämskningen med olja

se även:
engelsk term: combination oil
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?