Ikon för Rikstermbanken

kips (2)

svensk term: kips (2)
definition:

hud av ej fullvuxen europeisk och amerikansk nötboskap, exv. hud av kvigor, som gått på bete och vilkas storlek ligger mellan kalvstadiet och det fullt utväxta stadiet

engelsk term: kip
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?