Ikon för Rikstermbanken

garvning

svensk term: garvning
definition:

förfarande för behandling av skinn eller hud med garvmedel, exv. vegetabiliska garvämnen, kromsalter, formaldehyd och fiskoljor, varigenom den lätt förruttnande huden överförs till den beständiga produkten läder

engelsk term: tanning
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?