Ikon för Rikstermbanken

fullt kromgarvad

svenska termer: fullt kromgarvad
rent kromgarvad
förklaring:

Adjektiven fullt eller rent tilläggs ordet kromgarvad för att understryka, att lädret är enbart kromgarvat och att det således ej har garvats medelst kombinationsprocesser, t.ex. enligt semikrommetoden.

engelska termer: full chrome
full chrome tanned
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?