Ikon för Rikstermbanken

dubbelkrupong

svensk term: dubbelkrupong
definition:

den värdefullaste delen av huden, som återstår sedan framdelen och båda bukarna frånskiljts

engelsk term: back
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?