Ikon för Rikstermbanken

doeskinn

svensk term: doeskinn
förklaring:

Mjukt och smidigt handskläder, vanligen i naturfärg, vitt eller gulvitt, ibland anilinfärgat, med fin och tät sammetslen ludd i mockautförande. Lammskinn eller fårskinnsspalt är den huvudsakliga råvaran. Doeskinnet bereds vanligen genom formaldehyd- och fettgarvning eller genom kombinationsgarvning, varvid formaldehyd och aluminiumsalter är de huvudsakliga garvmedlen.

engelsk term: doeskin
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?