Ikon för Rikstermbanken

det på narvskiktet befintliga lagret bestående av hornänne (keratin), som borttas vid avhårningsprocessen (kalkning).

svenska termer: det på narvskiktet befintliga lagret bestående av hornänne (keratin), som borttas vid avhårningsprocessen (kalkning).
epidemis
engelsk term: överhud
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?