Ikon för Rikstermbanken

cordovan

svensk term: cordovan
definition:

vegetabiliskt garvat och starkt fettat hästläder

anmärkning:

Råvaran utgörs av den närmast svansen belägna, njurformiga kompakta delen av huden. svETYM ”Skylten”, från tyska Schildt = sköld.

se även:
engelsk term: cordovan
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?