Ikon för Rikstermbanken

cabretta

svensk term: cabretta
förklaring:

Amerikansk benämning dels på skinn av sydamerikanska får (med hår liknande getskinnets) och dels på handskläder och skoovanläder, som beretts av dylika skinn. Benämningen används också på liknande fårskinn från andra områden, exv. Ost- och Västafrika samt på läder tillverkat av sådana skinn. Detta läder kan antingen färdiggöras på köttsidan (”mocka”) eller på narvsidan; i senare fallet får lädret en slät och chevråliknande narv.

 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?