Ikon för Rikstermbanken

boxkalv i semikromutförande

svensk term: boxkalv i semikromutförande
definition:

svart semikromgarvat kalvläder med samma narvyta som boxkalvens

anmärkning:

Narvmönstret har ibland anbragts genom pressning. Efter den inledande garvningen med vegetabiliska garvmedel har lädret kromgarvats; därav beteckningen semikromutförande.

engelsk term: semi-chrome box calf
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?