Ikon för Rikstermbanken

appretur

svensk term: appretur
definition:

emulsion eller lösning, som påläggs lädrets narvsida vid färdiggörningen, varefter det pålagda skiktet ytterligare bearbetas för att göra det motståndskraftigt och för att ge det vissa egenskaper, t.ex. glans

anmärkning:

Bland olika typer av läderappreturer märks:

1) vattenlösliga, i vilka ingår äggviteämnen, t.ex. blodalbumin och kasein, ofta med tillsats av växer (schellack) och mjukningsmedel

2) kollodiumtypen, i vilken nitrocellulosa, löst i flyktiga organiska lösningsmedel, numera även med tillsats av konstharts, är huvudbeståndsdelen

3) emulsionstypen på konsthartsbasis.

Appretur för bindning av fibrerna på lädrets köttsida inarbetas ofta på grövre läder, varvid pastor av mucilag, såsom islandsmossa och linfröavkok, utgör bindemedlet och huvudsaklig beståndsdel.

engelsk term: finish
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?