Ikon för Rikstermbanken

anilinbetsat läder

svenska termer: anilinbetsat läder
anilingrunderat läder
definition:

läder med narvsidan betsad med anilinfärg, varvid färgen applicerats med borste eller vadd, eller numera också medelst sprutning

anmärkning:

Detta läder erhåller ej någon appretering med pigmentappretur (”finish”).

engelsk term: aniline stained leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?