Ikon för Rikstermbanken

aldehydgarvat läder

svensk term: aldehydgarvat läder
definition:

tvättbart läder, som är vitt i naturligt tillstånd, vanligtvis tillverkat av köttspalt från får- eller lammskinn eller av sådana skinn med narven borttagen vid kalkningen

anmärkning:

Garvämnet utgöres av formaldehyd (”formalin”) eller andra aldehyder.

engelsk term: aldehyde leather
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?