Ikon för Rikstermbanken

Willow kalv

svensk term: Willow kalv
definition:

rent kromgarvat kalvskinn, valkfärgat, i allmänhet i bruna nyanser, med boxnarv, som erhållits genom krusning av narvsidan i två mot varandra vinkelräta riktningar s huvud mot svans och buk mot buk

anmärkning:

Det engelska och amerikanska namnet på kulört (färgad) boxkalv.

engelsk term: willow calf
 
källa: Svenska Garveriidkareföreningen (?): Läderterminologi | 1960?