Ikon för Rikstermbanken

utfraktsort

svenska termer: utfraktsort
huvudnivå
förklaring:

Här sker vågrät transport av den brutna malmen i gruvan från brytningsstället till schaktet för uppfordring.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998