Ikon för Rikstermbanken

tuffbreccia

svensk term: tuffbreccia
förklaring:

vulkanisk tuff, huvudsakligen bestående av kantiga bergartsbitar och en i hög grad underordnad mellanmassa

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998