Ikon för Rikstermbanken

tuff

svensk term: tuff
förklaring:

bergart bestående av söndersprängd lava, som i form av askregn kastats ut ur en vulkan (asktuff)

anmärkning:

I asktuffen påträffas ofta större partiklar, såsom lapilli, bomber etc.

Ett annat namn för de vulkaniska sedimenten tufferna är pyroklastiska sediment.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998