Ikon för Rikstermbanken

tetrahedrit

svenska termer: tetrahedrit
tennantit
definition:

stålgrått till järnsvart mineral, i huvudsak med sammansättningen Cu₁₂Sb₄S₁₃, antimonfahlerts, eller Cu₁₂As₄S₁₃, arsenikfahlerz

anmärkning:

Silver förekommer ibland i riklig mängd.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998