Ikon för Rikstermbanken

stuff

svensk term: stuff
definition:

mineralbit bortslagen ur fast klyft, ofta därefter trimmad, avsedd som prov för test och/eller arkivering (för t.ex. samling)

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998