Ikon för Rikstermbanken

strökorn

svensk term: strökorn
definition:

större korn i finkornig till tät, ofta glasig grundmassa; uppträder framför allt i lavor

anmärkning:

Strökornsförande lavor sägs vara porfyriska.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998