Ikon för Rikstermbanken

strålsten

svensk term: strålsten
förklaring:

En monoklin, grå, grågrön eller grön amfibol, vanligen uppträdande i smala prismor, vattenhaltigt silikat av Ca, Mg och Fe med olika proportioner mellan de båda senare. Kraftigare grönt, ju högre Fe-halten är.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998