Ikon för Rikstermbanken

spilit

svensk term: spilit
förklaring:

slaggig, basaltisk lava med genom inre omvandling ur mera kalkrika plagioklaser uppkommen albit

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998