Ikon för Rikstermbanken

skarnmalm

svensk term: skarnmalm
förklaring:

En äldre bergsmannaterm för bergarter bestående av kalcium- (Ca), magnesium- (Mg) och järnrika (Fe) mineral som förekommer tillsammans med vissa järn- och sulfidmalmer (skarnmalmer). Begreppet skarn har senare vidgats att även omfatta sådana kalcium- och magnesiumrika silikatbergarter som bildats genom att kalk- och dolomitstenar reagerat med gaser och lösningar från uppträngande magmor.

se även:
 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998