Ikon för Rikstermbanken

salisk

svensk term: salisk adj. 
förklaring:

Kallas en bergart som är rik på kiselsyra (SiO₂) och aluminium (Al); vanligen tillkommer även en hög halt av alkalier (K och Na).

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998