Ikon för Rikstermbanken

porfyr

svensk term: porfyr
förklaring:

Beteckning på äldre ytbergarter motsvarande granit och syenit bland djupbergarterna; motsvarande yngre ytbergarter kallas liparit eller rhyolit och trakyt. Porfyrnamnet används ofta även i vidsträckt mening som sammanfattning för vulkaniska bergarter med porfyrisk utbildning, dvs. vulkaniska bergarter med större korn, s.k. strökorn, i en finkornig till tät grundmassa.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998