Ikon för Rikstermbanken

monzonit

svensk term: monzonit
definition:

diorit- eller gabbrobergart med hög halt av kalifältspat

anmärkning:

Karakteriseras av kombinationen basisk plagioklas och kalifältspat.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998