Ikon för Rikstermbanken

meteor

svenska termer: meteor
stjärnfall
definition:

ett kortvarigt ljusstreck som syns på himlen under stjärnklara nätter

anmärkning:

Meteoriden faller med hög hastighet in i jordatmosfären och krockar med luftens molekyler. Ljusfenomenet uppstår när ytan på meteoriden upphettas och frigör atomer som i sin tur också krockar med luftmolekylerna.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998