Ikon för Rikstermbanken

metamorf bergart

svenska termer: metamorf bergart
metamorfos
definition:

mineralomvandlingar hos bergarter genom förändringar i tryck och temperatur

anmärkning:

Vanliga metamorfa bergarter i Sverige är gnejs, marmor och olika typer av skiffrar.

se även:
 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998