Ikon för Rikstermbanken

metallurgi

svensk term: metallurgi
förklaring:

Omfattar framställning och rening av metaller, och legeringar samt smältning.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998