Ikon för Rikstermbanken

malmgångar

svensk term: malmgångar
definition:

med malm fyllda sprickor i berggrunden vilka i de flesta fall är av tektoniskt ursprung

anmärkning:

De kan indelas i temperaturklasser.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998