Ikon för Rikstermbanken

liparit

svenska termer: liparit
kvartsporfyr
rhyolit
förklaring:

En sur, kiselsyrerik lavabergart, kemiskt motsvarande djupbergarten granit; innehåller ofta strökorn av kvarts eller/och fältspat i en grundmassa, som är glasig.

anmärkning:

Namnet rhyolit används främst i engelsk och amerikansk litteratur men ofta även i Sverige.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998