Ikon för Rikstermbanken

limonit

svenska termer: limonit
järnoxidhydrat
definition:

täta massor med brun till gulbrun färg, vanligen som sjö- eller myrmalm.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998