Ikon för Rikstermbanken

kvartsporfyr

svensk term: kvartsporfyr
definition:

kompakterad tuff eller lava av liparitisk sammansättning

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998