Ikon för Rikstermbanken

kloritkvartsit

svensk term: kloritkvartsit
förklaring:

En genom lösningar i samband med sulfidmalmbildning åstadkommen omvandlingsbergart väsentligen bestående av kvarts och klorit.

 
källa: GeoNord, Vidar Blom, Antti Hulterström: Geologiska och mineralogiska termförklaringar | 1998